• Partnera Consulting

Kolingaz Oracle e-İş Uygulamaları projesi başladı.