top of page

Oracle Teknoloji Danışmanlığı

İş uygulamalarının şirketlerin tüm süreçlerini yönetmesinin yanı sıra, dış dünya ile entegre olmaları ve veri alışverişinde bulunabilmeleri de vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Oracle Middle Ware ürün ailesi konusunda deneyimli danışmanlarca Partnera bu konuda, kamuya ya da özel sektöre ait sayısız sistemle entegre olmuştur.

Oracle Teknoloji Ürün Ailesi Danışmanlığı

+ Oracle Database

+ Oracle Database Options (Active Data Guard, RAC, Partitionig v.b.)

+ Oracle Database Security Options (DB Vault, Audit Vault, Advanced Security v.b.)
 

Servis Odaklı Mimari Danışmanlığı

+ Oracle WebLogic

+ Oracle SOA

+ Oracle Enterprise Service Bus

+ Oracle Platform olarak Service ürün ailesi (PaaS)

+ Oracle Infrastructure olarak Service ürün ailesi (IaaS)
 

Oracle Engineered Systems Ürün Ailesi Danışmanlığı

+ Oracle ExaData

+ Oracle Exadata Cloud Machine

+ Oracle Database Appliance

bottom of page