top of page

Oracle Teknoloji Danışmanlığı

İş uygulamalarının şirketlerin tüm süreçlerini yönetmesinin yanı sıra, dış dünya ile entegre olmaları ve veri alışverişinde bulunabilmeleri de vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Oracle Middle Ware ürün ailesi konusunda deneyimli danışmanlarca Partnera bu konuda, kamuya ya da özel sektöre ait sayısız sistemle entegre olmuştur.

Oracle Veritabanı Ürün Ailesi Danışmanlığı

+ Oracle Database

+ Oracle Database Options (Active Data Guard, RAC, Partitionig v.b.)

+ Oracle Database Security Options (DB Vault, Audit Vault, Advanced Security v.b.)
 

Oracle Veritabanı Sürüm Yükseltme Çalışmaları (Upgrade/Migration) 

Upgrade projelerinden elde ettiğimiz deneyimle ve Oracle sistem upgrade dokümanlarının rehberliğinde aşağıdaki upgrade metodolojisi oluşturduk ve tüm projelerimizde aynı metodu uygulamaktayız.

Veritabanı Sağlık Kontrolü (Healthcheck) 

  • Müşterinin mevcut sistemin durumun incelenmesi ve potansiyel sorunların belirlenmesi,

  • Veritabanı ve uygulama sunucularının yedeklenmesi, yedekleme politikasının Müşteri ile mutabık kalınarak belirlenmesi,

  • Sistem performans düzenlemelerinin yapılması ve performansın arttırılması için önerilerde bulunulması,

  • Muhtemel güvenlik açıklarının belirlenmesi ve -varsa- söz konusu güvenlik açıklarının giderilmesi için önerilerde bulunulması.

Servis Odaklı Mimari Danışmanlığı

+ Oracle WebLogic

+ Oracle SOA

+ Oracle Enterprise Service Bus

+ Oracle Platform olarak Service ürün ailesi (PaaS)

+ Oracle Infrastructure olarak Service ürün ailesi (IaaS)

Oracle Engineered Systems Ürün Ailesi Danışmanlığı

+ Oracle ExaData

+ Oracle Exadata Cloud Machine

+ Oracle Database Appliance

Dış Kaynak Tedariki

Şirketler günümüzde işletmelerini yalınlaştırarak değişen durumlara hızla uyum sağlamayı ve esnek olmayı ana strateji haline getirmişlerdir.  Dış kaynak kullanımı ilk başlarda toplam çalışan sayısını azaltmak ve maliyet avantajı elde etmek amacıyla tercih edilirken günümüzde operasyonel etkinliği artırmak için de kullanılıyor.

Partnera bilgi ve birikimi ile şirketlere, özelleştirilmiş iş süreçlerinden, Oracle İş Uygulamalarına ve Oracle Teknoloji Uygulamalarına kadar bütün süreçler için uzmanlaşmış danışmanlık ekibi ile dış kaynak tedariki sağlayabilmektedir. Bulutun hızla gelişimi ile Partnera uzmanlık alanlarına Oracle Bulut İş Uygulamaları da ekleyerek bulut uygulamaları için de dış kaynak tedariki sağlayabilmektedir. 


Partera aşağıdaki alanlarda dış kaynak tedarik hizmeti sunmaktadır.  

  • Oracle İş Uygulamaları 

  • Oracle Bulut İş Uygulamaları

  • Oracle Teknoloji Uygulamaları

Veritabanı Ürün Ailesi
Servis Odaklı Mimari
Engineered Systems Ürün Ailesi
Dış Kaynak Tedariki
bottom of page