top of page

Oracle İş Uygulamaları Danışmanlığı

Bulut İş Uygulamaları Kurulum Danışmanlığı

Bulut bilişim, günümüz dünyasında uygulamaların ve platformların dönüştüğü alandır ve Oracle, kurumsal iş uygulamalarında Oracle e-Business Suit’in sunduğu bütün imkanları Oracle, Software as a Service (SaaS) ürün ailesinde de sunmaktadır. Partnera, bulut bilişime evrilen bu sürece ilk günden beri yatırım yapmakta ve danışmanlık ekibini bu alanda yetkinleştirmektedir.

Türkiye’de yaptığı Saas projeleri ile Oracle’ın seçkin partner statüsünde bulunan Partnera, Saas ürünlerinin Türkiye yerelleştirmesini e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv ve e-İrsaliye gibi ürünlerle gerçekleştirmiş tek Oracle iş ortağıdır.

Oracle e-Business Suite Kurulum Danışmanlığı

Enterprise Resource Planning (ERP) sistemleri belli bir büyüklüğe ulaşan şirketlerde, giderek karmaşıklaşan süreçlerin tek bir sistem üzerinde izlenmesi için yıllardır kullanılmaktadır. Oracle e-Business Suite ürünü ise dünyanın en büyük iki ERP ürününden birisidir. Türkiye’nin ve dünyanın en önde gelen şirketleri tarafından uzun yıllardır kullanılmaktadır.

 

Partnera, Oracle e-Business Suite ürün ailesinin insan kaynakları, finans, muhasebe, depo yönetimi, ileri lojistik çözümleri, üretim yönetimi, satınalma, satış gibi en önemli modüllerinde ve bu modüllere bağlı alt modüllerde oldukça deneyimli bir danışmanlık kadrosuyla birçok projeyi hayata geçirmiştir. Bu temel fonksiyonlara ek olarak, şirketler kendi süreçlerine özgü bir takım ihtiyaçlar için ihtiyaç duyulan, ek geliştirme, uyarlama ve dış dünya ile entegrasyona ihtiyaç duyarlar. Partnera teknik danışmanlık ekibi, Oracle Forms, Reports, Weblogic ve OAF gibi uygulama geliştirme platformlarındaki derin tecrübesiyle sayısız ek geliştirme, uyarlama ve entegrasyon çalışması yapmıştır.

Oracle e-Business Suite Sürüm Yükseltme Çalışmaları (Upgrade/Migration)

Upgrade projelerinden elde ettiğimiz deneyimle ve Oracle uygulama upgrade dokümanlarının rehberliğinde aşağıdaki upgrade metodolojisi oluşturduk ve tüm projelerimizde aynı metodu uygulamaktayız.

Türkiye Lokalizasyon Çözümleri Danışmanlığı

Oracle E-Business Suite ürününün bir parçası olarak Türkiye'deki müşterilerin ticari ve yasal gereksinimlerine uygun kurulumları yapıyor ve son kullanıcı desteğini sağlıyoruz.

Dış Kaynak Tedariki

Şirketler günümüzde işletmelerini yalınlaştırarak değişen durumlara hızla uyum sağlamayı ve esnek olmayı ana strateji haline getirmişlerdir.  Dış kaynak kullanımı ilk başlarda toplam çalışan sayısını azaltmak ve maliyet avantajı elde etmek amacıyla tercih edilirken günümüzde operasyonel etkinliği artırmak için de kullanılıyor.

Partnera bilgi ve birikimi ile şirketlere, özelleştirilmiş iş süreçlerinden, Oracle İş Uygulamalarına ve Oracle Teknoloji Uygulamalarına kadar bütün süreçler için uzmanlaşmış danışmanlık ekibi ile dış kaynak tedariki sağlayabilmektedir. Bulutun hızla gelişimi ile Partnera uzmanlık alanlarına Oracle Bulut İş Uygulamaları da ekleyerek bulut uygulamaları için de dış kaynak tedariki sağlayabilmektedir. 


Partera aşağıdaki alanlarda dış kaynak tedarik hizmeti sunmaktadır.  

  • Oracle İş Uygulamaları 

  • Oracle Bulut İş Uygulamaları

  • Oracle Teknoloji Uygulamaları

EBS Kurulum Dan.
EBS Sürüm Yükseltme
TR Lokalizasyon
Dış Kaynak
bottom of page