top of page
PATTERN_1000.png

Partnera e-Dönüşüm Ailesi

Icon_e_FATURA.png
Icon_e_ARSIV.png
Icon_e_DEFTER.png
Icon_e_IRSALIYE.png
PATTERN_1000.png

e-Fatura

Partnera, Oracle E-İş Uygulamaları ve Oracle Bulut İş Uygulamaları konusundaki bilgi birikimi ve teknik uzmanlığı ile GİB tarafından belirtilen teknik mimari ile tam uyumlu e-Fatura Ürününü geliştirmiştir. 

Partnera e-Fatura Ürünü, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yayınlanan mevzuatlar ile uyumlu olması ve gereklilikler çerçevesinde sürekli güncellenmesinin yanı sıra çözüm bazlı geliştirdiği fonksiyonlar ile karmaşık süreçlerinizde her daim sorunsuz ve kesintisiz ilerlemenize olanak sağlar. 

e-Fatura Ürünü; Oracle Satın Alma, Oracle Borçlar Muhasebesi ve Oracle Alacaklar Muhasebesi ile tam entegre çalışmaktadır. Ayrıca, ürün mali mühürle imzalama dahil tüm bileşenleri içeren tek çözüm olma özelliğini taşımaktadır. Partnera, GİB ile doğrudan entegrasyonun yanı sıra, Türkiye’nin önde gelen tüm özel entegratörleriyle entegre olarak birçok ulusal ve uluslararası firmada e-Fatura projesini hayata geçirmiştir.

E_FATURA_IsAkisi.jpg
bottom of page