top of page

Dış Kaynak Tedariki 

Şirketler günümüzde işletmelerini yalınlaştırarak değişen durumlara hızla uyum sağlamayı ve esnek olmayı ana strateji haline getirmişlerdir.  Dış kaynak kullanımı ilk başlarda toplam çalışan sayısını azaltmak ve maliyet avantajı elde etmek amacıyla tercih edilirken günümüzde operasyonel etkinliği artırmak için de kullanılıyor.

Partnera bilgi ve birikimi ile şirketlere, özelleştirilmiş iş süreçlerinden, Oracle İş Uygulamalarına ve Oracle Teknoloji Uygulamalarına kadar bütün süreçler için uzmanlaşmış danışmanlık ekibi ile dış kaynak tedariki sağlayabilmektedir. Bulutun hızla gelişimi ile Partnera uzmanlık alanlarına Oracle Bulut İş Uygulamaları da ekleyerek bulut uygulamaları için de dış kaynak tedariki sağlayabilmektedir. 

 


Partera aşağıdaki alanlarda dış kaynak tedarik hizmeti sunmaktadır.  

  • Oracle İş Uygulamaları 

  • Oracle Bulut İş Uygulamaları

  • Oracle Teknoloji Uygulamaları

bottom of page