top of page
PATTERN_1000.png

Partnera e-Dönüşüm Ailesi

Icon_e_FATURA.png
Icon_e_ARSIV.png
Icon_e_DEFTER.png
Icon_e_IRSALIYE.png

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2013 yılından bu yana sırasıyla yürürlüğe konulan e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv ve e-İrsaliye süreçlerinin Oracle iş uygulamalarıyla hem Oracle e-Business Suite hem de Oracle bulut iş uygulamaları tarafındaki tek uygulayıcısı olan Partnera, ürünlerini Oracle kurumsal iş uygulamalarının Türkiye’deki müşterilerinin tamamına yakınında hayata geçirmiştir. Partnera e-Dönüşüm ürün ailesi hem özel entegratörlerle hem de doğrudan Gelir İdaresi Başkanlığıyla entegre olabilmektedir.

Partnera e-Dönüşüm ürün ailesinde yer alan e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv ve e-İrsaliye ürünleri hem Oracle Cloud ERP hem de Oracle EBS (e-Business Suite) ERP sistemi ile tam entegre çalışmaktadır.

bottom of page