top of page

Partnera e-Dönüşüm Ailesi 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2013 yılından bu yana sırasıyla yürürlüğe konulan e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv ve e-İrsaliye süreçlerinin Oracle iş uygulamalarıyla hem Oracle e-Business Suite hem de Oracle bulut iş uygulamaları tarafındaki tek uygulayıcısı olan Partnera, ürünlerini Oracle kurumsal iş uygulamalarının Türkiye’deki müşterilerinin tamamına yakınında hayata geçirmiştir. Partnera e-Dönüşüm ürün ailesi hem özel entegratörlerle hem de doğrudan Gelir İdaresi Başkanlığıyla entegre olabilmektedir.

Partnera e-Dönüşüm ürün ailesinde yer alan e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv ve e-İrsaliye ürünleri hem Oracle Cloud ERP hem de Oracle EBS (e-Business Suite) ERP sistemi ile tam entegre çalışmaktadır.

+ e-Fatura

Partnera, Oracle E-İş Uygulamaları ve Oracle Bulut İş Uygulamaları konusundaki bilgi birikimi ve teknik uzmanlığı ile GİB tarafından belirtilen teknik mimari ile tam uyumlu e-Fatura Ürününü geliştirmiştir. 

Partnera e-Fatura Ürünü, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yayınlanan mevzuatlar ile uyumlu olması ve gereklilikler çerçevesinde sürekli güncellenmesinin yanı sıra çözüm bazlı geliştirdiği fonksiyonlar ile karmaşık süreçlerinizde her daim sorunsuz ve kesintisiz ilermenize olanak sağlar. 

e-Fatura Ürünü; Oracle Satın Alma, Oracle Borçlar Muhasebesi ve Oracle Alacaklar Muhasebesi ile tam entegre çalışmaktadır. Ayrıca, ürün mali mühürle imzalama dahil tüm bileşenleri içeren tek çözüm olma özelliğini taşımaktadır. Partnera, GİB ile doğrudan entegrasyonun yanı sıra, Türkiye’nin önde gelen tüm özel entegratörleriyle entegre olarak birçok ulusal ve uluslararası firmada e-Fatura projesini hayata geçirmiştir. 

+ e-Arşiv

Türkiye’deki Oracle müşterilerinin çok büyük bir kısmı tarafından yüksek memnuniyetle kullanılan ve uçtan uca tüm süreçleri kapsayan Partnera e-Fatura Ürünü, e-Arşiv Ürünü ile birlikte fatura süreçlerinin tamamını kapsar hale gelmiştir. Tek süreçte, yeni bir teknoloji yatırımı yapmadan, Partnera uzmanlığıyla, fatura görselleri, fatura oluşturma, toplu gönderim ve yazıcıdan çıktı alma süreçlerinin hepsini hatasız gerçekleştirebilirsiniz. Bu sayede elektronik ortamda bulunan faturalarınızın denetim ve takip süreçlerini de kolaylaştırmış olursunuz.  

Ayrıca çoklu faturaları toplu pdf olarak görüntüleme ve imzalama özelliği ile zaman tasarrufu da sağlarsınız.

+ e-Defter

Partnera e-Defter Ürünü, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yayınlanan mevzuat ve teknik mimari ile tam uyum sağlayacak şekilde geliştirilmiştir. Partnera e-Defter Ürünü; Oracle Genel Muhasebe uygulamalarından yasal defterlerinizi e-Defter olarak üretebilmenize ve noter onayı gerekmeksizin mali mühürle imzalayabilmenize olanak sağlamaktadır. 

Ayrıca, Oracle e-İş Uygulamaları ve Oracle Bulut İş Uygulamaları ile entegre çalışacak şekilde kurgulanmış olan ürün mevzuatta oluşabilecek her türlü değişikliklere kolaylıkla uyum sağlayabilme imkanı sağlamaktadır.  Partnera e-Defter Ürünü, platform bağımsız çalıştığından Oracle dışındaki 100 den fazla firma tarafından da tercih edilmektedir.

+ e-İrsaliye

e-Dönüşümün bir parçası olarak hayata geçilen e-İrsaliye Ürünü, tüm sevkiyatlarınızda düzenlemeniz gereken mal taşıma belgelerinin, elektronik ortamda oluşturularak iletilmesini sağlar. Türkiye’deki Oracle müşterilerinin birçoğu Partnera e-İrsaliye Çözünü tercih etmekte ve kullanmaktadır.  Diğer tüm ürünlerimiz gibi e-İrsaliye Ürünü de Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılabilecek tüm mimari ve mevzuatsal değişikliklere kolaylıkla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

 

E-İrsaliye Ürününün, Oracle Stok Yönetimi, Oracle Satın Alma Yönetimi, Oracle Finans Yönetimi ile entegre çalışmasından dolayı Türkiye’deki Oracle müşterilerinin çok büyük bir kısmı Partnera e-İrsaliye ürününü tercih etmektedir. Ayrıca, daha yeşil bir yaşam alanı sağlamak adına geliştirdiğimiz Mobil e-İrsaliye Uygulaması ile, Oracle İş Uygulamaları sisteminden oluşturulan e-İrsaliye dokümanına talep edildiğinde; tablet, cep telefonunuzdan ulaşabilir ve kağıt çıktı kullanıma son verebilirsiniz.

bottom of page